dinsdag 16 september 2014

Help! Hoe werkt een leerlijn…


Door: Maaike Haas

Leerlijnen voor cultuureducatie zijn erg actueel. Onlangs is leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van het SLO gepresenteerd en er waren al de TULE-doelen voor Kunstzinnige Oriëntatie. Dit is het landelijk kader, maar hoe ga je daar nu mee om in jouw school? En: hoe verhoudt dit landelijke kader zich tot extern aanbod of het eigen aanbod? Waar past wat?


Om hier meer zicht en grip op te krijgen is er de workshop Help! Hoe werkt een leerlijn… Uitgaande van de visie op cultuureducatie van de school kijken we naar de competenties die je wilt ontwikkelen bij de leerlingen. Welke inhouden en activiteiten horen daar dan bij? En in welke groep? Maar ook: kiezen we voor een specifieke discipline, wordt de lijn mulidisciplinair  of contextgericht? Het hebben van een leerlijn wil echter niet zeggen dat je de schaapjes op het droge hebt… Nee, want hoe worden de lessen ingevuld? Ondersteunen deze het creatief proces? Dragen ze bij aan het streefdoel? Beslissingen die je in samenwerking met het team en de directie moet nemen: KEUZES!

Deze workshop heb ik ontwikkeld in opdracht van Hart – Cultuur in School te Haarlem. Zij hebben deze workshop aangeboden aan hun kunstvakdocenten, ICC’ers, directeuren en leerkrachten die werken aan leerlijnen binnen het project Cultuureducatie met Kwaliteit. En wat een goed initiatief! Afgelopen woensdag hebben de cursisten en ik drie uur lang gewerkt aan een leerlijn voor de eigen school. Ze zijn naar huis gegaan met inzicht in de structuur van een leerlijn en gaan deze verder voor de school vormgeven. Over een paar maanden treffen we elkaar weer: hoe is het gegaan met het vormen van die leerlijn? En we gaan verder met andere theorieën, zoals Cultuur in de Spiegel.

Ik heb er nu al zin in!                                                                                                                                                                         

  

woensdag 3 september 2014

De kleefkracht van cultuur


Kinderen groeien op in groepen. Van de babygroep, de peuterspeelzaal, de basisschool en alle vrijetijdsclubjes, tot het voortgezet en beroepsonderwijs. Geen wonder dat de opvoedliteratuur rijk is aan handreikingen voor groepsvorming. Want je zult maar in een negatieve sfeer terecht komen, of je onveilig voelen in de klas. We kennen allemaal de piramide van Maslov. Je veilig en geaccepteerd voelen in d groep, zijn essentiële voorwaarden voor je ontwikkeling. Het najaarsnummer van Prikkels is gewijd aan de rol van cultuurvakken in het groepsproces. Wat blijkt: cultuur is een groepsvormer bij uitstek!

Prikkels wordt gratis verstuurd aan alle basisscholen in Noord-Holland. Ook Prikkels ontvangen? Kijksnel! 


donderdag 28 augustus 2014

Visual Thinking Strategies op Summerschool

In Noord-Holland zit de zomervakantie er alweer enkele weken op maar in Zuid-Holland starten de scholen pas volgende week. Als inspirerende aftrap voor het nieuwe schooljaar organiseert Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, de ‘Plein C van Rotterdam’, elk jaar een Summerschool.  Tijdens de twee dagen van de Summerschool kunnen alle medewerkers van culturele instellingen en scholen kiezen uit meerdere inspirerende workshops . Thema van de achtste editie was beoordelen, evalueren en monitoren. Een belangrijk thema uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Permalink voor ingesloten afbeelding
Aan mij is gevraagd of ik iets zou kunnen vertellen over Visual Thinking Strategies (VTS). En het liefst in een interactieve workshop. VTS is een methode met open vragen over kunst, waarbij vaardigheden zoals waarnemen, kritisch denken en taalvermogens ontwikkeld worden d.m.v. een geleide discussie.  De methode komt oorspronkelijk uit America en wordt nu ook in het Nederlandse  onderwijs geïntroduceerd. Plein C heeft afgelopen jaar enkele pilotprojecten uitgevoerd op Noord-Hollandse scholen.
Naar aanleiding van twee VTS sessies tijdens de workshop op de Summerschool ontstonden interessante discussies met de goed gevulde zaal over de waarde van VTS voor het onderwijs. Enkele opmerkingen: “ik ga ‘dieper’ kijken als ik de opmerkingen van anderen hoor”, “ik heb veel geleerd over hoe ik kinderen anders kan benaderen waardoor ik hun creativiteit stimuleer”. Ook geïnteresseerd in VTS? Neem contact op met Ellie van den Bomen ellievandenbomen@cultuurcompagnie.nl

woensdag 13 augustus 2014

Cultuur in de Klas online!

Langzaam maar zeker zijn we bij Plein C weer begonnen. Volgende week start het nieuwe schooljaar en ontvangen alle scholen in Noord-Holland informatie over www.cultuurindeklas.nl. Deze website is begin juni online gegaan en is dé site met het educatieve cultuuraanbod van Noord-Holland. Leerkrachten kunnen hier zoeken in het educatieve aanbod van musea, theatergezelschappen, erfgoedorganisaties en alle ander cultuuraanbieders met educatief aanbod in Noord-Holland. Ruim 1300 projecten staan al online!
Cultuur in de klas vervangt de projectenbank die een onderdeel was van de Plein C website. In een nieuw jasje en nu met nog meer gebruiksgemak: 

6 redenen om cultuurindeklas vaak te gebruiken:
  1. Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk voor scholen en aanbieders
  2. Aanbod is makkelijker te vinden door nieuwe verdeling van type project ( (na)scholing & advies – lespakket - rondleiding - voorstelling – workshop). 
  3. Scholen kunnen direct contact met aanbieders opnemen en kijkwijzers van voorstellingen lezen.
  4. Scholen kunnen een korte evaluatie van een cultureel project achterlaten
  5. Op het Prikbord kunnen scholen en aanbieders oproepen plaatsen en met andere Cultuur in de Klas bezoekers uitwisselen
  6. Op Buitenkans zijn interessante unieke aanbiedingen voor het onderwijs te vinden.  
De komende tijd brengt Plein C Cultuur in de Klas extra onder de aandacht van alle Noord-Hollandse basisscholen, via Prikkels, de digitale post van Plein C, Facebook, Twitter en per mail. Houd de (school)brievenbus en (school)mailbox dus goed in de gaten!

dinsdag 17 juni 2014

Schuitje varen, theetje drinken

Vrijdag kon de Bijenkorf uit Assendelft hun prijs 'consumeren' die zij gewonnen hadden als Cultuurschool  2014. En ik mocht mee als begeleider vanuit Plein C! We hadden prachtig weer: helemaal geschikt voor een boottocht door de grachten. Maar eerst kregen we een rondleiding door de educatieve ruimtes van de Hermitage van Wieke. De Hermitage krijgt al meer dan twee derde van de Amsterdamse scholen over de vloer en werkt daarnaast met talentklassen. In deze weekendklassen krijgen de kinderen extra lessen om hun talent te ontwikkelen. Dit alles gebeurt gratis, dankzij de sponsorgelden en fondsen die De Hermitage verwerft. De ogen van Ingrid van de Putte, ICC van de Bijenkorf begonnen te schitteren toen Wieke vertelde dat ook scholen uit de directe omgeving van Amsterdam welkom zijn.

Daarna was er gelegenheid tot het bekijken van de huidige tentoonstelling over de Zijderoute, zeer de moeite waard! Vervolgens stapten wij aan boord van De Hilda, een salonboot uit 1922, waar we verwend werden met een heerlijke high tea. De directeur van de Bijenkorf bedankte Plein C namens de groep: "Het voelt al zo luxe om eens een paar uur met het team over van alles en nog wat te praten."

Marijke Schauikes, Plein C

donderdag 12 juni 2014

Cultuureducatie in Noord-Holland: een goed verhaal!


Het gaat goed met cultuureducatie in Noord-Holland. Van Texel tot Hilversum werken scholen samen met cultuuraanbieders aan verankering en kwaliteit van cultuur in het onderwijs. Dat wordt - onder andere in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit - mogelijk gemaakt door inzet van het rijk, de provincie en de gemeenten. Vele duizenden Noord-Hollandse leerlingen profiteren daarvan.

Maar cultuureducatie staat onder druk. De provincie Noord-Holland is van plan om per 2016 het budget voor cultuureducatie te schrappen. Dat betekent ook dat Cultuureducatie met Kwaliteit voortijdig zal moeten stoppen.
De Noord-Hollandse CMK-penvoerders vinden dat een vreemde gang van zaken. In 2012 zijn immers afspraken gemaakt tussen de provincie en de deelnemende gemeenten, cultuurinstellingen en scholen. Die afspraken golden voor vier jaar, tot en met 2016.
Nog vreemder is het, dat Noord-Holland in december vorig jaar samen met andere provincies, grote gemeenten en het rijk, het bestuurlijk kader Cultuur & Onderwijs ondertekende. In dit convenant worden de verhoudingen tussen het rijk, de gemeenten en de provincie voor tien jaar vastgelegd. Nog geen half jaar later stapt de provincie uit die samenwerking.
De economie trekt aan, maar de magere jaren zijn voor cultuureducatie nog niet voorbij. Gemeenten kunnen minder investeren in cultuureducatie, cultuuraanbieders verdwijnen, en scholen zeggen: ‘Als het niet meer voor ons geregeld of betaald wordt, dan zetten we cultuur weer op een laag pitje.’ Met een relatief kleine investering houdt de provincie de kanalen nu nog open, draagt bij aan deskundigheid en kwaliteit, en stimuleert en inspireert álle scholen om cultuur op de agenda te houden. Om dat succesvol te doen, is echter een langer perspectief nodig.
Met een tienjarig convenant als basis is dat perspectief er, mits elke partij zijn rol blijft spelen – ook de provincie. Dan hebben we in Noord-Holland ook ná 2015 een sluitende infrastructuur, en een goed verhaal!
Mail voor meer info over de (gevolgen van) de voorgenomen bezuinigingen naarvibekeroeper@cultuurcompagnie.nl

woensdag 21 mei 2014

Bibliotheken en cultuureducatie Vrienden of vreemden?

Bibliotheken bieden veel mooie programma's aan voor leerlingen van primair en voortgezet onderwijs. Ook binnen CMK, cultuureducatie met kwaliteit, zijn bibliotheken actief. Maarvalt dat wat bibliotheken doen onder cultuureducatie of leesbevordering? En wat levert het op als bibliotheken zich meer richten op de ontwikkeling van het zelfbewustzijn bij kinderen en reflectie op zichzelf en hun omgeving? Hierover ging de ochtend bij Probiblio, de provinciale serviceorganisatie (pso) voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, georganiseerd door Plein C, Kunstgebouw (Zuid-Holland) en Probiblio.

Dat die vraag bij veel mensen leeft blijkt: er waren ruim 30 deelnemers. Na een inleiding door Tynke Hiemstra van het Fonds voor Cultuurparticipatie en een presentatie van Geny Nijboer van de Overijsselse pso, gingen de deelnemers in overleg. De bibliotheken namen verschillende standpunten in: de ene bibliotheek zegt dat leesbevordering hun sterke punt is en dat zij daar aan moeten blijven werken. De andere bibliotheek stelt dat cultuureducatie nieuwe kansen biedt. Geen eensgezinde meningen dus, maar dat was ook niet de opzet van deze ochtend!